Antreprenorul și antreprenoriatul

Antreprenori - Succes

Antreprenorul și antreprenoriatul

Antreprenorii reprezintă motorul sistemului capitalist; ei sunt cei care creează acea multitudine de firme si organizații care generează cele mai multe locuri de muncă la nivel mondial și din rândul cărora se vor dezvolta viitoarele corporații multinaționale. Toate corporațiile multinaționale actuale au pornit ca și idei de afaceri ale unor antreprenori care prin muncă, perseverență, relații sau noroc au reușit să supraviețuiască și să se dezvolte în mod spectaculos.

Dar ce ce este activitatea de antreprenoriat?

Una din multiplele definiții propuse este următoarea: „un proces prin care indivizi și grupuri mobilizează un ansamblu unic de resurse pe care le utilizează pentru a crea valoare și a exploata oportunitățile existente pe piață.”

Definiția propusă are mai multe implicații:

 1. Antreprenoriatul este un proces, o serie de activități și nu o activitate extraordinară sau supranaturală destinată doar unor oameni predestinați. Activitățile antreprenoriale implică o serie de competențe și abilități care pot fi învățate și pot fi aplicate oricăror contexte organizaționale (poți să fii antreprenor inclusiv ca angajat). De asemenea, aceste activități trebuie analizate pentru a învăța din greșeli și pot fi îmbunătățite în permanență;
 2. Antreprenoriatul este o activitate care împlică mai mulți actori și nu doar antreprenorul. Acesta nu acționează izolat, ci trebuie să identifice colaboratori, să-i motiveze și să-i coordoneze către realizarea propriei viziuni asupra afacerii pe care a inițiat-o;
 3. Antreprenorul trebuie să creeze valoare pentru el și pentru societate, deoarece în caz contrar își pierde motivația pentru activitatea desfășurată, își pierde clienții și implicit rațiunea de a acționa ca antreprenor;
 4. Activitatea antreprenorială implică inovare în cele mai variate forme: ca mod de mobilizare și utilizare a resurselor, ca mod de servire a clienților, de obținere a produselor, de identificare și satisfacere a nevoilor de pe piață;
 5. Activitatea antreprenorială vizează exploatarea diferitelor oportunități de către cei care sunt deschiși și pregătiți să le întâmpine, adică de către antreprenori.

Pornind de la definiția propusă, procesul antreprenorial poate fi împărțit în 6 etape:

 1. Identificarea oportunității

Cele 7 surse de oportunități identificate de Peter Drucker sunt: (1) evenimentele neasteptate din activitatea noastră (succesul neașteptat al unei activități sau idei); eșecul neașteptat al unei activități); (2) discrepanțele care există între situația curentă și ceea ce se dorește; (3) posibilitatea de obține un bun sau serviciu într-un mod mai rapid, mai eficient sau la o calitate superioară; (4) schimbări ale structurii unui sector sau a pieței în ansamblu sub acțiunea unor factori diverși ( legislația, de ex.) ; (5) schimbări demografice (îmbătrânirea populației); (6) schimbări ale stilului de viață și ale percepțiilor la nivelul grupului țintă; (7) apariția de noi cunoștințe și tehnologii.

 1. Dezvoltarea conceptului de afacere

Conceptul afacerii trebuie să răspundă unei nevoi existente și să îndeplinească următoarele criterii: să fie unic (să se diferențieze de celelalte similare), să fie cuprinzător (să vizeze pe lângă produs/serviciu și  variabile precum preț, promovare, distribuție), să fie fezabil (să poată fi dezvoltat la timp), să fie sustenabil (după implementare, conceptul trebuie să reziste suficient timp pe piață pentru a genera profitul vizat).

 1. Determinarea resurselor necesare

Principalele categorii de resurse sunt: antreprenorul (sănătate, timp, motivare), colaboratori, canale de distribuție, materii prime, resurse financiare, locații, licențe și brevete, utilaje și echipamente, capital social (relații).

 1. Obținerea resurselor necesare

O regulă fundamentală pentru o afacere aflată la început este să nu investească în active fixe, pentru a rămâne cât mai flexibilă să răspundă riscurilor care la început sunt la nivel maxim. Antreprenorul trebuie să se concentreze asupra asigurării finanțării activității curente și pe termen lung. Ca regulă generală, antreprenorii apelează mai ales la trei categorii de finanțatori ai noilor lor idei de afaceri: familie, prieteni și nebuni.

 1. Implementarea și managementul afacerii

Cu cât antreprenorul va ști să utilizeze mai eficient resursele de care dispune pentru a obține rezultate care diferențiază firma sa, cu atâta va fi mai protejat de atacurile concurenței.

 1. Culegerea rezultatelor

Implică utilizarea rezultatelor obținute pentru a dezvolta afacerea, a diversifica și a ataca noi piețe sau pentru a o vinde la un preț bun. Această etapă implică utilizarea resurselor utilizate pentru inițierea unui nou ciclu antreprenorial.

Activitatea de antreprenoriat are trei dimensiuni fundamentale: proactivitate (orientarea către acțiune), inovație (căutarea și identificarea în permanență de noi soluții și perspective), cunoașterea și asumarea riscurilor de eșec. În ceea ce privește orientarea către risc a antreprenorului, o parte din literatura de specialitate a consacrat ideea că pentru a fi antreprenor, trebuie să ai o anumită înclinație către risc. Aceste opinii sunt contrazise în mod categoric de către Peter Drucker, părintele managementului, care afirmă pe bună dreptate că în toată cariera sa de peste 50 de ani, nu a cunoscut un singur antreprenor de succes căruia să-i placă să riște. Din contră, el a constatat o adevărată aversitate față de risc a acestora, în sensul identificării tuturor riscurilor potențiale, a minimizării și controlului acestuia. Prin urmare, o caracteristică esențială a unui antreprenor de succes este capacitatea sa de a identifica, măsura, minimiza sau controla riscurile activității sale.

În ceea ce privește profilul, educația și proveniența antreprenorului, studiile evidențiază faptul că nu există niște parametri standardizați în acest sens. Există foarte multe exemple despre antreprenori de succes care nici măcar nu au urmat studii superioare, care până și-au pus ideea în aplicare au fost șomeri, au stat la prieteni, la părinți, trăind de pe o zi pe alta. Un exemplu interesant este cel al unui miliardar american din domeniul IT, care efectiv acordă burse tinerilor pentru a renunța la universitate și a-și pune în aplicare ideile, considerând că școala îngrădește creativitatea, inițiativa și inteligența noastră nativă. Aceasta este doar o părere și nu poate fi interpretată ca o regulă generală, tocmai datorită faptului că antreprenorii nu pot fi clasificați în funcție de variabile socio-economice.

Totuși, specialiștii au identificat o serie de caracteristici psihologice și compentențe care sporesc sensibil șansele unui potențial antreprenor. Astfel, se poate spune că un comportament antreprenorial este determinat în mod decisiv de trei competențe esențiale: motivație, viziune și leadership.

Prin motivare, o persoană alocă o anumită cantitate de energie pentru a-și satisface în cel mai bun mod nevoile. Motivația de a deveni antreprenor și de a începe o activitate independentă implică:

 • Stabilirea unei direcții – care sunt acțiunile și activitățile care urmează să le întreprindem;
 • Stabilirea efortului pe care suntem dispuși să-l depunem în cadrul acelor acțiuni și activități;
 • Perseverență – cât timp suntem dispuși să depunem acel efort.

Principalii factori de motivare pentru o persoană care dorește să devină antreprenor sunt dorința de independență (financiară, ierarhică, decizională), dorința de autorealizare (de a obține rezultate clare, de recunoaștere publică, de a învăța lucruri noi) și încrederea în propriile capacități (de a face față provocărilor, de a exploata oportunitățile ivite, de a realiza ceea ce și-a propus).

Antreprenorii au o viziune clară a ceea ce vor să facă, adică a scopului și a performanței pe care vreau să o atingă în cadrul firmei pe care o inițiază. Viziunea antreprenorului definește obiectivele la nivelul firmei și ghidează eforturile întregii echipe. O viziune clară și puternică a antreprenorului va permite acestuia să dezvolte orice fel de activitate, în orice sector.

Abilitățile de lider sunt necesare pentru succesul activității antreprenoriale deoarece acesta trebuie să-i determine pe colaboratorii săi să acționeze conform viziunii sale personale asupra afacerii. Un antreprenor trebuie să știe să-și mobilizeze echipa, să fie suficent de creativ încât să transforme amenințările în oportunități, să știe cum să profite de oportunități, să-și asume riscuri în numele întregii organizații, să identifice noile direcții de dezvoltare, să-și asume responsabilitatea pentru eventualele eșecuri ale echipei, să învețe din ele și să le folosească pentru a reuși în eforturile sale pe termen mediu și lung.

Liderul antreprenor trebuie să indeplinească două sarcini importante:

 • Să creeze angajamentul în rândul colaboratorilor de munci către un scop comun, ca o adevărată echipă;
 • Să depășească barierele și percepțiile fiecărui membru al echipei cu privire la ce se poate face și ce nu se poate face, pentru a obține un efort comun în direcția stabilită.

La cele trei competențe de bază amintite, se adaugă o serie de caracteristici și compențe psihologice, sociale și de management.

Principalele caracteristici și competențe psihologice ale antreprenorilor sunt:

 • Inovativitatea – capacitatea de a face ceva diferit, de a dezvolta ceva nou care să răspundă mai bine nevoilor clienților. Peter Drucker, în cartea sa de referință „Inovare și antreprenoriat” accentuează faptul că prin inovare nu se înțelege neapărat o nouă tehnologie sau echipament rezultat din ani întregi de cercetare (în fapt, aceste inovații le consideră a fi cele mai riscante din punct de vedere al timpului și resurselor utilizate), ci orice procedeu, activitate, imbunătățire a ceva deja existent care permite o mai bună satisfacere a nevoilor clienților vizați. Același autor consideră că datorită ritmului tot mai accelerat al schimbărilor și globalizării, viitorul va fi al antreprenorilor, considerați de el ca fiind persoanele independente sau angajate care își asumă riscuri și inițiative de dezvoltare de produse și servicii noi, care sunt capabile să ia decizii autonome și să se adapteze la oportunitățile și amenințările cotidiene apărute;
 • Inteligența emoțională – capacitatea unei persoane de a percepe în mod corect emoțiile celor din jur, de a le controla e ale sale și de a genera emoții care să stimuleze creșterea emoțională și intelectuală a celor din jur. Deoarece antreprenorii sunt supuși zilnic unui stress mare generat de probleme noi și neprevăzute, ei fiind responsabili atât de acțiunile lor, cât și de cele ale colaboratorilor lor, este esențial să-și controleze emoțiile.

Principalele caracteristici și competențe sociale ale antreprenorilor sunt:

 • Capacitatea de a comunica și convinge colaboratorii în legătură cu ideile și viziunea;
 • Capacitatea de a-i percepe corect pe ceilalți, de a face o primă impresie bună și de a-i convinge să-și schimbe opiniile sau comportamentele;
 • Capacitatea de a dezvolta rețeaua de relații. Valoarea rețelei de relații pe care o are un antreprenor, constituie capitalul său social, reprezentând resursele tangibile și intangibile la care acesta poate să aibă acces prin intermediul membrilor rețelei. Cu cât această rețea este mai mare, cu atât identificarea de noi oportunități și resurse este mai ușoară.

Principalele caracteristici și competențe de management ale antreprenorilor sunt:

 • Competențe de administrare a afacerii, de marketing, operaționale, IT;
 • Cunoașterea legislației și a fiscalității;
 • Capacitatea de a identifica și mobiliza resursele necesare dezvoltării activității. Pentru a începe o activitate un antreprenor are nevoie de resurse informaționale (despre piață, despre mediu, legislație), umane (parteneri, colaboratori, angajați), operaționale (echipamente, locațiii, utilaje) și financiare;
 • Capacitatea de a obține profit financiar, social sau personal.

În concluzie, fiecare antreprenor este unic, având propriile sale puncte tari, slabe, propriile talente și abilități. Totuși, antreprenorii care au avut succes de-a lungul timpului prezintă majoritarea caracteristicilor de mai sus.

 

Studiu privind oportunitatile de dezvoltare a antreprenoriatului

PDF 

Antreprenori - Succes

Studiu privind oportunitatile de dezvoltare a antreprenoriatului in 3 domenii noi de ocupare si dezvoltare economica (mediu, turism durabil, servicii personale/individualizate) in regiunile SUD-VEST OLTENIA si SUD MUNTENIA

Link: Studiu privind oportunitatile de dezvoltare a antreprenoriatului

 

Studiul a fost realizat in cadrul proiectului "Antreprenoriatul - O cariera de succes", implementat de Fundatia Orizont impreuna cu AJOFM Arges, C.C.D. Dolj, S.C. Digital Domain S.R.L. si SupEuropa, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Fondul Social European.

 

Programul european de schimb pentru antreprenori

Antreprenori - Succes

Erasmus pentru tinerii antreprenori ajută antreprenorii europeni aspiranţi să îşi dezvolte abilităţile necesare pentru a demara şi/sau conduce cu succes o mică afacere în Europa. Antreprenorii noi se întâlnesc şi schimbă cunoştinţe şi idei de afaceri cu un antreprenor cu experienţă cu care efectuează un stagiu şi colaborează pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 6 luni. Schimbul este finanţat parţial de Comisia Europeană.

Beneficii

În calitate de antreprenor nou, vei beneficia de formare la locul de muncă într-o întreprindere mică sau mijlocie undeva în una din ţările participante. Aceasta va uşura demararea cu succes a afacerii tale sau îţi va consolida noua întreprindere. Poţi să beneficiezi şi de acces la pieţe noi, cooperare internaţională şi eventuale posibilităţi de colaborare cu parteneri de afaceri din străinătate.
În calitate de antreprenor gazdă, poţi beneficia de idei noi din partea unui antreprenor nou motivat folositoare companiei tale. Acesta poate avea abilităţi sau cunoştinţe de specialitate într-un domeniu pe care tu nu îl stăpâneşti foarte bine, care ar putea să le completeze pe ale tale. Majoritatea antreprenorilor gazdă au fost atât de mulţumiţi cu această experienţă, încât au decis să găzduiască alţi antreprenori noi ulterior.
Este într-adevăr o colaborare reciproc avantajoasă în care amândoi puteţi descoperi, de asemenea, pieţe sau parteneri de afaceri europeni noi, modalităţi diferite de a face afaceri. Pe termen mai îndelungat, veţi beneficia de oportunităţi importante de networking (socializare/colaborare) şi, eventual, veţi putea decide să continuaţi colaborarea, eventual ca parteneri de afaceri pe termen lung (de exemplu, întreprinderi de tip „joint venture”, activităţi de subcontractare, relaţii contractant-furnizor, etc).

„Erasmus pentru tinerii antreprenori” este finanţat de Comisia Europeană şi este derulat în ţările participante  cu ajutorul punctelor locale de contact, care au competenţe în acordarea de sprijin pentru afaceri (de exemplu, Camera de Comerţ, centrele pentru întreprinderi nou înfiinţate, „incubatoarele de afaceri” etc.). Activităţile acestora sunt coordonate la nivel european de către Oficiul de sprijin al programului.

CITEȘTE MAI MULT PE http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.phperasmus

Antreprenoriatul - O carieră de succes

Antreprenori - Succes

7Utilizând cunoştinţele acumulate în cadrul cursului de „ANTREPRENORIAT" am reuşit, în luna mai a.c., împreună cu Vlaicu Alexandru (coleg de curs) şi Postolache Maria să ne dezvoltăm afacerea prin deschiderea Birou de Mediere în oraşul Găeşti.

Citeşte mai mult: Antreprenoriatul - O carieră de succes

 

Cum să devii antreprenor având drept capital o idee?

Antreprenori - Succes

bani

Dan Dima, un întreprinzător bucureştean, a pus în 1998 bazele unei agenţii de presă destinată posturilor de radio. Agenţia sa, Standard Media, a adus ca element de noutate faptul că fiecărei ştiri îi corespundea un document audio (astfel încât dacă, de exemplu, în ştire era vorba despre reducerea taxelor sau impozitelor, acest document audio reda ceea ce spune ministrul finanţelor despre subiect).

Citeşte mai mult: Cum să devii antreprenor având drept capital o idee?

Diana Vitan, cel mai bun speaker tânăr din România

Antreprenori - Succes

diana vitan

Diana Vitan este din Timișoara și „a dat glas" celui mai important eveniment de bussiness, din România. Este singura femeie care a intrat în topul primilor 15 speakeri români de la Business Days şi totodată cea mai tânără membră a clasamentului.

Citeşte mai mult: Diana Vitan, cel mai bun speaker tânăr din România

 

Pagina 1 din 3

«ÎnceputAnterior123UrmătorSfârşit»

Finantator

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea

Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro