Seminar informativ la Pitești 29 mai 2012

Noutati - Evenimente

Fundația "Orizont" din Craiova va organiza seminarul "Dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunile de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia – oportunități de formare", evenimentul având loc marți 29 mai 2012, ora 12.00, la Pitești, sediul AJOFM Argeș – B-dul. Republicii nr 11.

Seminarul regional de informare este cuprins în seria de evenimente organizate în cadrul proiectului "Antreprenoriatul - O carieră de succes" ID 63785 (ANCAS), cofinanțat din Fondul Social European de către AMPOSDRU și Fundația Orizont din Craiova prin Programul Operațional Sectorial – Dezvoltare Resurse Umane, care se va derula pe o perioadă de 3 ani.

La eveniment vor participa viitori antreprenori din județele Argeș și Vâlcea, întreprinzători interesați în dezvoltarea afacerilor în noi domenii de activitate (turism durabil, mediu, servicii personale / indivizualizate). Invitația se adresează și reprezentanților autorităților locale, specialiști în domeniul antreprenorial și jurnaliști.

Agenda seminarului va cuprinde mai multe prelegeri, activități specifice și dialog interactiv, după cum urmează:

 • 12.00 Cuvânt de deschidere; prezentarea Fundației "Orizont" și a proiectului ANCAS – prof. Ersilia Oprescu – manager de proiect
 • 12.15 Prezentarea Studiului privind oportunitățile de dezvoltare a antreprenoriatului în trei domenii de ocupare – prof. Florin Olteanu – coordonator științific
 • 12.30 Prezentarea ofertei de formare în cadrul proiectului – prof. Maria Pușa Staicu – coordonator activități de formare
 • 13.00 Rolul parteneriatului în dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunile de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia - parteneri AJOFM Argeș, CCD Dolj, SC Digital Domain SRL
 • 13.15 Prezentarea profilului antreprenorului de succes – dr. ing. Ruslan Oprescu – formator
 • 13.45 Prezentarea viitoarelor activități și evenimente din cadrul proiectului – Mihai Firică – coordonator campanii de informare
 • 14.00 Dezbatere – întrebări și răspunsuri
 • 14.30 Workshop – exercițiu de înscriere a grupului țintă – Lucian Naum, Raluca Lungan, Valeria Piciu
 • 15.00 Concluzii – finalul seminarului.

Studiul privind oportunităţile de dezvoltare a antreprenoriatului în 3 noi domenii de ocupare şi dezvoltare economică (mediu, turism durabil, servicii personale/individualizate) în Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Sud Muntenia a fost realizat în cadrul Proiectului „Antreprenoriatul - O carieră de succes" cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară: 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor"; Domeniul major de intervenţie: 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale". În data de 25.02.2012 a fost organizată, la Craiova, la sediul Fundației Orizont, str. Unirii nr 26, o masă rotundă interregională la care au fost prezentate oportunitățile de dezvoltare antreprenorială prin intermediul programului de formare "Antreprenoriatrul – opțiune de carieră durabilă".

ANCAS își propune să contribuie la stimularea mediului de afaceri în cele două regiuni de dezvoltare, punând accentul pe dezvoltarea antreprenoriatului în trei noi domenii de ocupare şi dezvoltare economică (mediu, turism durabil, servicii personale/individualizate).

 • Profilul ideal al antreprenorului de succes cuprinde o descriere a principalelor provocări/responsabilități în această carieră, un set de competențe critice specifice de bază și tehnice într-un studiu axat pe:
 • Caracterizarea economică a fiecăreia dintre regiunile de dezvoltare ale proiectului Regiunea Sud-Vest Oltenia și Regiunea Sud-Muntenia.
 • Definirea conceptului de antreprenoriat.
 • Analiza dezvoltării sectorului privat în fiecare din cele trei domenii: mediu, turism durabil, servicii personale individualizate.
 • Un chestionar cu scopul identificării oportunităților de dezvoltare a antreprenoriatului în aceste domenii.
 • Analiza SWOT a viabilității celor trei domenii.
 • Scenarii privind evoluția antreprenoprială.
 • Recomandări și posibile direcții de dezvoltare a activității antreprenoriale.

Seminarul organizat în Pitești este cel de-al șaselea eveniment cu caracter informativ, anterior organizându-se o masă rotundă interregională la Craiova în vederea lansării unei campanii de informare privind oportunitățile de formare în cadrul proiectului "Antreprenoriatul – o carieră de succes", precum și seminarii cu tematică similară la Slatina, Alexandria, Dr. Tr. Severin, Slobozia și Târgoviște.