Te-ar mai putea interesa și următoarele informații

Comunicat de presa - conferinta de final

Noutati - Presa

Fundația "Orizont" va organiza Conferința de final în cadrul proiectului strategic "Antreprenoriatul - O carieră de succes", ID: 63785, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și implementat de Fundația Orizont din Craiova și partenerii săi, evenimentul având loc în data de 20 noiembrie 2013, ora 14.00, în Craiova, la Sala Coloanelor, str. Unirii, nr. 26.

Conferința este cuprinsă în seria de evenimente de diseminare organizate în cadrul proiectului "Antreprenoriatul - O carieră de succes", cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurse Umane, care s-a derulat pe o perioadă de 3 ani.

La eveniment vor participa reprezentanții beneficiarului și ai partenerilor: Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Argeș, Digital Domain S.R.L. București, Casa Corpului Didactic Dolj și Institutul de Management Aplicat Gestionării Afacerilor – Lyon, persoane din grupul țintă, antreprenori, întreprinzători interesați în dezvoltarea afacerilor în noi domenii de activitate (turism durabil, mediu, servicii personale / indivizualizate). Invitația se adresează și reprezentanților autorităților locale, specialiști în domeniul antreprenorial și jurnaliști.

Agenda Conferinței va cuprinde mai multe prelegeri, rapoarte specifice și dialog interactiv, după cum urmează:

13.30 - Sosirea și înregistrarea participanților

14.00 - Cuvânt de deschidere – Mihai Firică

14.05 - Prezentarea general a proiectului

Conferențiază: prof. Ersilia Oprescu, manager de proiect

14.15 - Cuvântul reprezentantului Organismului de Implementare Regional Sud Vest Oltenia

14.25 - Rolul parteneriatului în implementarea proiectului și în dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunile de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia - dialog interactiv

Conferențiază: Nicolae Bădescu, director AJOFM Argeș

Vasile Ștefan, director CCD Dolj

Dan Ștefan, director Digital Domain

Valery Gaujard, președinte Institutul de Management Aplicat Gestionării

Afacerilor Lyon _ Franța

14.40 – Prezentarea Raportului privind activitatea de formare în cadrul proiectului "Antreprenoriatul - O carieră de succes" - dialog interactiv

Conferențiază: prof. Mihaela Iancu, coordonator

14.55 – Prezentarea Raportului privind activitatea de consiliere și asistență personalizată- dialog interactiv

Conferențiază: Dincă Mihai, expert

15.10 – Prezentarea Raportului privind activitatea transnațională și rolul parteneriatului transnațional în dezvoltarea antreprenoriatuui- dialog interactiv

Conferențiază: ing. dr. Ruslan Oprescu

15.25. – Cuvânt de închidere – prof. Ilie Mandache – vicepreședinte Fundația Orizont

Activitățile desfășurate și rezultatele obținute au fost realizate în cadrul proiectului strategic „Antreprenoriatul - O carieră de succes" cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară: 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor"; Domeniul major de intervenţie: 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale".

ANCAS și-a propus să contribuie la stimularea mediului de afaceri în regiunile de dezvoltare Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Ilfov și București punând accentul pe dezvoltarea antreprenoriatului în trei noi domenii de ocupare şi dezvoltare economică (mediu, turism durabil, servicii personale/individualizate):

• a identificat şi dezvoltat competenţele manageriale, antreprenoriale și informatice;

• a oferit servicii integrate suport de asistență și consiliere personalizată;

• a susţinut acţiuni care promovează spiritul antreprenorial românesc la nivel național și european;

• promovează cultura antreprenorială prin dezvoltarea parteneriatelor.

Realizarea profilului ideal al antreprenorului de succes a cuprins o descriere a principalelor provocări/responsabilități în această carieră, un set de competențe critice specifice de bază și tehnice.

A face din antreprenoriat o carieră de succes reprezintă o soluţie importantă atât pentru a răspunde efectelor negative ale ajustărilor structurale şi ale procesului de restructurare a industriei, prin generarea de alternative economice şi sociale şi prin imbunatăţirea statutului celor 300 de persoane din grupul ţintă, cât şi pentru a utiliza şi beneficia de efectul pozitiv al stimulării potenţialului antreprenorial care conduce la dezvoltarea economiei de piață.