Testimonial Liliana Constantin

Proiect - Testimoniale

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 3 „Creşterea adaptabilității lucrătorilor şi a întreprinderilor”

Domeniul major de intervenție: 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

Titlul proiectului: „Antreprenoriatul - O carieră de succes”

Cod Contract: POSDRU/92/3.1/S/63785                                                                             

Beneficiar: Fundaţia Orizont

 

 

 

Persoana umană se adaptează la realitatea în schimbare, călăuzindu-se după anumite valori care-i ghidează întreaga activitate profesională precum si modul de relationare cu ceilalti.

Daca ar fi să aleg ce modulul, din cadrul programului de formare ”Competențe antreprenoriale”, derulat în proiectul POSDRU ”Antreprenoriatul – o carieră de success !”, mi-a adus cele mai frumoase amintiri și cele mai importante achiziții acesta ar fi: Comunicare si negociere în afaceri.

Prin comunicare ne exprimăm gândurile, sentimentele, dorintele, intentiile, experientele traite, primim si oferim informatii. Din dinamica acestor schimburi, prin invatare, omul se construieste pe sine ca personalitate.

     Capacitatea de a comunica reprezintă o premisă a procesului de construire a relațiilor interpersonale si de integrare socială..

Procesul de negociere este prezent în toate aspectele existentei noastre, negociem oricand, orice si aproape cu oricine.

     Ce am apreciat foarte mult la acest proiect a fost ca ne-a aratat într-o lumină nouă conceptul de învățare pe tot parcursul vietii îmbinând în cel mai fericit mod partea teoretică cu exemplele practice ce ne-au fost prezentate, dându-ne posibilitatea obtinerii urmatoarelor competente/ deprinderi:

  • a dobândi, a obţine, a exploata şi a asimila noi cunoştinţe şi aptitudini
  • a avea o gestiune eficientă  proprie a învăţării,  a carierei şi a activităţii profesionale
  • a persevera în învăţare, a se concentra pe perioade prelungite de timp
  • a reflecta în mod critic asupra obiectului şi finalităţii învăţării

 

Mult Succes pe mai departe !

Liliana Constantin

 

Județul Dolj