Obiective

Proiect

antreprenoriatulObiectiv General

Promovarea culturii antreprenoriale şi a antreprenoriatului în trei noi domenii de ocupare, prin activităţi integrate cuprinzând formare profesională, informare, consiliere şi asistenţă personalizată în vederea creşterii şanselor întreprinzătorilor şi persoanelor care doresc să iniţieze o activitate independentă de a materializa idei de afaceri în acţiuni concrete şi de a susţine pe termen lung iniţiativele de afaceri.

Obiective Specifice

1. Identificarea oportunităţilor de dezvoltare a antreprenoriatului în 3 noi domenii de ocupare (mediu, servicii personale/ individualizate şi turism durabil) şi a competenţelor necesare unui antreprenor de succes pentru iniţierea şi consolidarea afacerilor competitive în raport cu dinamica economiei locale.

2. Dezvoltarea competențelor manageriale și antreprenoriale necesare a 300 de întreprinzători și persoane care doresc să inițieze o activitate independentă prin participarea acestora la un program de formare profesională “Antreprenoriatul-opțiune de carieră durabilă”.

3. Încurajarea și susținerea pe termen lung a inițiativelor antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă prin implementarea unui program de informare, consiliere și asistență personalizată “Antreprenoriatul – între eșec și succes”.

4. Promovarea culturii antreprenoriale prin încurajarea dialogului, diseminarea de experiențe și exemple de bună practică în mediu digital, între întreprinzători de succes recunoscuți în noi domenii de antreprenoriat, consilieri în managementul afacerii și grupul țintă.

5. Promovarea inovației și parteneriatului transnațional în rândul persoanelor din grupul țintă prin organizarea unui Concurs Interregional de proiecte de afaceri inovative în cele 3 noi domenii de ocupare și antreprenoriat și a unui schimb de experiență.

 

 

Finantator

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea

Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro