Dezvoltarea competențelor informatice

Are un buget de timp de 54 ore:


- 18 ore de instruire teoretică

- 30 ore instruire practică

- 6 ore de evaluare finală.

Programul de formare/ perfecționare modular a fost elaborat de o echipă de 6 formatori selectaţi în baza unui proces obiectiv şi transparent de selecţie, specializaţi în informatică și training cu adulții. Au participat la această activitate și doi experți din partea partenerului Digital Domain S.R.L. București.Programul cursului

Denumire modul

Ore teoretice

Ore de practică

Total ore

Utilizarea calculatorului:

Word,

X-cel,

Power-point

4

4

1

6

6

3

 24
 Utilizarea internetului în afaceri 6 10  16
 Utilizarea platformei ANCAS 3 5  8
 Evaluare finală  6
 Total ore  54

 

Galerie de Imagini

Program cursuri pe grupe

Calendarul cursurilor IT
Locație: București, RIN GRAND HOTEL
 • Grupa I2 - 23-26 aug 2012
 • Grupa I4 - 27-30 sept 2012
 • Grupa I6 - 04-07 oct 2012
 • Grupa I2 - 18-21 oct 2012
 • Grupa I8 - 25-28 oct 2012
 • Grupa I4 - 08-11 nov 2012
 • Grupa I6 - 15-18 nov 2012
 • Grupa I10 - 22-25 nov 2012
 • Grupa I8 - 06-09 dec 2012
 • Grupa I12 - 10-13 ian 2013
 • Grupa I14 - 17-20 ian 2013
 • Grupa I10 - 24-27 ian 2013
 • Grupa I12 - 07-10 feb 2013
 • Grupa I14 - 21-24 feb 2013